Terminal och hamn

Tack vare vårt strategiska läge kan vi effektivt erbjuda tjänster både ombord på fartyg, terminal eller hos kund. Vi har kapacitet, kompetens och engagemang oavsett uppdrag.

Tunggods

Tunggods är Monvir Terminals första terminal och har funnit sedan 2002. Här lastas bland annat stål, maskindelar och projektlaster.

Virke

Virkesterminalen, Gothenburg Wood, startades 2017, här omlastas virke från tåg och lastbil till container för export. Allt virke lastas med loadplate för att inte skada virket.

Papper och Massa

I dagsläget finns fyra stycken Papper- och Massaterminaler dit det kommer papper och pappersmassa från några av de största pappersbruken i Norden. På terminalerna omlastas pappersrullar och pappersmassa från tåg och lastbil till container för export. Terminalerna hanterar även importflöden från bl.a. Tyskland.

Värmlandsterminalen

Värmlandsterminalen startades 2021 i Vålberg i syfte att vara en modern logistikhub för skogsprodukter. Terminalen har ett eget stickspår till järnvägsnätet och är belägen i närheten av korsningen mellan E18 och E45, vilket underlättar för transporter.

Åk till toppen